این صفحه شما را به مطلب زیر هدایت می‌کند:
لینک به صفحه «معنی مرشد - دیکشنری آنلاین آبادیس» تا ۴٠ ثانیه دیگر نمایش داده می‌شود.
برای مشاهده مطلب فوق از لینک مقابل استفاده نمائید: معنی مرشد - دیکشنری آنلاین آبادیس
لطفاً شکیبا باشید...
معنی مرشد - دیکشنری آنلاین آبادیس ⬆ برای انتخاب دیکشنری، مترجم یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید. انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی 99 423 100 1 مرشد/morSed/مترادف مرشد: پیر، پیشوا، شیخ، قطب، مردکامل، مقتدا، ولی، هادی، هدایت گرمتضاد مرشد: مریدبرابر پارسی: راهنما، رهبر، پیشوا، شاگرد معنی اسم مرشد اسم: مرشدنوع: پسرانهریشه اسم: عربیمعنی: راهنمایی کننده، ارشادکننده| | | | | | معنی مرشد در لغت نامه دهخدا مرشد. [ م ُ ش ِ ](ع ص ، اِ) نعت فاعلی است از مصدر ارشاد. راه راست نماینده. (غیاث ) (آنندراج ). هدایت کننده. (از اقرب الموارد). ارشادکننده. دلیل. رهبر. رهنمون. راهنما. هادی. راهبر. دستگیر :... من یهداﷲ فهو المهتدو من یضلل فلن تجد له ولیاً مرشداً. (قرآن 17/18). اما طبیب آفرینش دستوری نداد و عقل مرشد اجازت نفرمود. (از نامه ٔ سنائی به خیام ). || استاد و معلم و مربی و تربیت کننده. (ناظم الاطباء). || ادب آموزنده. || ناصح و پنددهنده. (ناظم الاطباء). واعظ. مذکر. || در اصطلاح امروزین عرب زبانان ، راهنمای کشتیها در تنگه ها و کانالها. راهنمای کشتی. || در اصطلاح تصوف ، مظهر عقل نزد صوفیان و مظهر نفس را دلیل گویند که بندگان را به راه راست هدایت می کنند و یکی مظهر اسم اﷲ و رحیم ودیگری مظهر اسم رحمان است. (از فرهنگ مصطلحات عرفا). || در اصطلاح تصوف ، کسی است که راه راست بنمایاند. (از تعریفات جرجانی ). کسی که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را بعهده دارد. کسی که تربیب و هدایت و ارشاد گروهی از صوفیان کند. پیر. پیر صوفیان. پیر طریقت. شیخ. شیخ ارشاد دستگیر. مراد. مقابل مرید، مقابل سالک ، مقابل مضل. مقابل مسترشد : جان سخنوران را مرشد نشید من به بهر چنین نشیدی منشد نشید بهتر.خاقانی (دیوان چ سجادی ص 190).امام مرشد محمد غزالی را گفتند. (گلستان سعدی ). مرشد طبیب حاذق است علاج به نوعی که موافق حال مستر شد است میکند. (انیس الطالبین بخاری ص 60). مرشد آن است که ذره و قطمیری را در محل شفقت فرو نگذارد. (انیس الطالبین ص 197).- مرشد راه ؛ نماینده ٔ راه و هادی طریقت. (ناظم الاطباء).- مرشد کامل ؛ پیشوای صوفیه که خود به کمال رسیده باشد و طالبان را به کمال رساند.- || پادشاهان صفویه. (ناظم الاطباء). لقب عامی است سلاطین صفویه را : دیگر باره در خدمت مرشد کامل به تاج وهاج آراید و مسامحه ای که با رومیان کرده بود آن را به اقتضای زمان تقیه نام نهاده... (عالم آرا ج 1 ص 448).|| در اصطلاح زورخانه ، اصول دار زورخانه که با طبلی و آوازی و اشعاری محرک و مهذب ورزشکاران را به ورزش دارد و اصول نگاه دارد. آنکه در زورخانه اصول را باضرب نگاه میدارد و اشعار حماسی و اخلاقی با اوزان خاصی که با حرکات هر ورزشی جداگانه موافقت دارد می خواند. طبال گود. (یادداشت مرحوم دهخدا). مرشد بر سکوئی به نام سردم که مشرف بر گود زورخانه است چهارزانو یادوزانو بنشیند و حرکات ورزشکاران را با خواندن اشعاری مهیج و متناسب به اصول دارد و تناسب و هماهنگی دهد. || در عرف عام ، شعبده بازان و معرکه گیران و مسأله گویان و نقالان و سخنوران و مداحان را بالقب مرشد می خوانند؛ مرشد ماشأاﷲ، مرشد حسین... (فرهنگ لغات عامیانه ٔ جمال زاده ).مرشد. [ م ُ ش ِ ] (اِخ ) فرزند علی بن مقلدبن نصربن منقذ، مکنی به ابوسلامه و مشهور به ابن منقذ، از امرای آل منقذ در شیزر نزدیکی حماة. مردی ادیب بود و به سال 460 هَ. ق. در حلب متولد شد و به اصفهان و بغداد سفر نمود. بعد از مرگ نصربن علی حاکم شیزراز قبول حکومت آنجا خودداری کرد و به ادب پرداخت و به سال 531 هَ. ق. در این شهر درگذشت. خطی خوش داشت و گویند هفتاد مصحف با خط خود نوشته است. (از الاعلام زرکلی ج 8 ص 87 از النجوم الزاهرة و مرآةالزمان ).مرشد. [م ُ ش َ ] (ع ص ) نعت مفعولی از مصدر ارشاد. راهنمایی شده. راه یافته. راهبری گشته. و رجوع به ارشاد شود.| | | | | | معنی مرشد به فارسی مرشدراهنما، رهبر، راه راست نماینده( اسم ) ۱- هدایت کننده راه نماینده راهنما : ... اما طیب آفرینش دستوری نداد و عقل مرشد اجازت نفرمود .... ۲ - کسی که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را بعهده دارد . یا مرشد کامل . ۱ - پیشوای صوفیه که خود بکمال رسیده و طالبان را نیزبکمال رساند . ۲ - بپادشاهان سلسل. صفوی اطلاق میشده : دیگر باره در خدمت مرشد کامل بتاج و هاج آراید و مسامحهای که با رومیان کرده بود آنرا بافتضای زمان تقیه نام نهاده ... ۳ - ( زورخانه ) کسی که بهنگام ورزش ورزشکاران باستانی را راهنمایی کند . وی بر سکویی بلند ( سردم ) مشرف بر گود می نشیند وبا خواندن اشعار متناسب همراه با ضرب گرفتن آنان را همراهی نماید . ورزشکاران در زورخانه تابع دستور مرشد هستند . توضیح این اصطلاح در زورخانه بر اثر اختلاط ورزش باستانی با تصوف رواج یافته جمع : مرشدین .فرزند علی بن مقلد مرشد آبادمزرعه ایست از شهرضا | | | | | | معنی مرشد در فرهنگ معین مرشد (مُ ش ) [ ع . ] ۱ - (اِفا.) راهنما، هدایت کننده . ۲ - (اِ.) در تصوف کسی که تربیت و ریاست گروهی از صوفیان را به عهده دارد. ۳ - کسی که به هنگام ورزش ورزشکاران باستانی در زورخانه آنان را راهنمایی کند. ۴ - لقبی برای شعبده باز و معرکه گیر. معنی مرشد در فرهنگ فارسی عمید مرشد۱. راهنما، رهبر.۲. (تصوف) پیر.۳. (ورزش) در زورخانه، کسی که با آواز و ضرب حرکت ورزشکاران را هدایت می کند. مرشد در دانشنامه ویکی پدیا مرشدامروز در زورخانه مرشد به کسی می گویند که آوازی خوش دارد و هنگام ورزش روی سر دم می نشیند و با آهنگ های گوناگون که هر کدام ویژه یکی از حرکات ورزشی است ضرب می گیرد و شعرهای رزمی که بیشتر از شاهنامه فردوسی برگزیده می شود می خواند و صدای ضرب و آواز خود را با حرکات ورزشکاران، هماهنگ می کند و آنان را به ورزش بر می انگیزد. در قدیم مرشد یا کهنه سوار کسی بود که کار آموزش ورزشکاران و پهلوانان با او بود. کهنه سوار در هنگام ورزش لنگی به دوش می انداخت و چوبی هم که به آن «تعلیمی» می گفتند در دست می گرفت و در کنار گود می نشست و باستانی کاران یا کشتی گیران را در کارهای ورزشی و کشتی گیری راهنمایی می کرد. کهنه سواران یا مرشدان از چابک ترین و آزموده ترین پهلوانان و ورزشکاران بودند. (گویا مرشد امروزی را «ضرب گیر» می خواندند).مرشد بروجردیمرشد بروجردی شاعر و متخلص به مرشد، متوفی سال۱۰۳۰ هجری قمری می باشد. بعضی از تذکره ها او را تحت نام «مرشد یزدجردی» آورده اند، او در شهر بروجرد به دنیا آمد و در همان جا دانش را فرا گرفت، سپس به همدان رفت و با شاعرانی چون زکی همدانی،رشکی،هلاکی،میر مغیث محوی و میرالهی آشنا شد. او مدتی در بین شهرهای همدان،بروجرد و خرم آباد در رفت و آمد بود و با حکمرانان ارتباط داشت. سپس به اصفهان و از آنجا به شیراز رهسپار شد و به خدمت محمدقلی خان، پسر مرتضی قلی خان، حاکم شبانکاره رسید و با وی به دارابگرد مرکز حکومت او رفت و هشت سال ملازم وی بود. مرشد مدتی پس از درگذشت محمدقلی خان، به دعوت میرزا غازی ترخان، والی سند، به تته، پایتخت ترخانیان رفت و ملازم او شد و عنوان «مرشدخان» یافت، سپس به همراه میرزا غازی رهسپار قندهار شد و پس از کشته شدن او، ملازم جهانگیر پادشاه و مدتی بعد ملازم مهابت خان شد. وی در سال۱۰۲۶ هجری قمری به خدمت شاه جهان درآمد و تا پایان عمر در هند ماند. او قصاید بسیاری در مدح پیامبر اسلام سروده است.مرشد ترابیمرشد ولی الله ترابی سفیدآبی (زادهٔ ۱۳۱۵ - درگذشت ۱۳۹۲) نقال، داستان نویس و طومارنویس پیشکسوت ایرانی بود. او چند بار مقام اول نقالی را کسب کرده است.در سال ۱۳۱۵ در ده اسبی آب یا همان سفیدآب از توابع شهرستان تفرش در استان مرکزی به دنیا آمد. وی کودک بود که همراه خانواده به تهران آمد و در محله دروازه غار ساکن شدند.مرشد ولی الله ترابی مدت ها از بیماری سرطان رنج برد و در بیمارستان «مدائن» تحت درمان بود و عصر روز شنبه، ۱۲ مرداد ماه ۱۳۹۲ در سن ۷۷ سالگی به دلیل بیماری سرطان در بخش I.C.U بیمارستان «مدائن» تهران درگذشت.مرشد چلوییحاج میرزا احمد عابد نهاوندی مشهور به حاج مرشد چلویی، شاعر متخلص به ساعی و از عارفان معاصر، که در حدود نودسالگی در سال ۱۳۵۷ شمسی در تهران درگذشت.وی در بازار تهران جنب مسجد جامع، طباخی داشت و برای عموم سخنرانی های هفتگی برپا می داشت. چون با مردم با زبان شعر و پند و اندرز برخورد می کرد به حاج مرشد معروف بود. تنها نسخه دیوان اشعار عرفانی ساعی در زمان خود در آتش سوزی مغازه اش سوخت از این رو پس از تدوین اشعار بجامانده به دیوان سوخته مشهور شد. او اجازه چاپ اشعار خود را نمی داد، پس از درگذشت او تاکنون چندبار چاپ شده است.حاج مرشد با بزرگان معنوی چون: شیخ رجبعلی خیاط، طوطی همدانی و حاج اسماعیل دولابی ارتباط دوستانه داشت.از اشعار اوست:وی در حدود نودسالگی در ۲۵ شهریور ۱۳۵۷هجری شمسی در تهران درگذشت. قبر وی امامزاده هادی در جنب ابن بابویه تهران است. این بیت شعر از او بر سنگ عمودی بالای قبر وی نوشته شده است:مرشد خطاطمرشد خطاط ملقب به عطار یکی از خوشنویسان سرکرده و مشهور شیراز در قرن شانزدهم میلادی/دهم هجری است که از سال ۱۵۲۳م/۹۲۹ه‍. ق تا ۱۵۵۲م/۹۵۹ه‍. ق فعالیت می کرده است.از صفحه پایانی نسخه ای از ظفرنامه که زندگی تیمور است در می یابیم او در این سال مرده و یا پس از آن استراحت می کرده است این کتاب به خط او آغاز و به خط حسن الشریفی در سال ۱۵۲۲م/۹۲۸ه‍. ق به پایان رسیده است.مرشد خطاط در سال ۱۵۴۵م/۹۵۱ه‍. ق مشغول نوشتن نسخه خطی قطوری از کتاب عجایب المخلوقات قزوینی می شود که اکنون در کتابخانه چستربتی در انگلستان نگهداری می شود.مرشد مداحیسید محمد مداحی (زاده ۱۳۲۱، ساوه) یا میرافضل علی شاه قلندر ساوجی ملقب به مرشد مداحی از شاهنامه خوان ها و نقالان سرشناس ایرانی می باشد.وی که در خانواده ای مذهبی متولد شده بود، به همراه خانواده خود، در ۵ سالگی به تهران مهاجرت نمودند و در تهران و در نزد پدر خویش، سید عبدالله مداحی، ملقب به میر فتاح، پرده خوانی، نقالی و مداحی را فرا گرفت و تا امروز نیز به همین پیشه پرداخته است. وی بالغ بر ۴۰ سال به پیشه مرشدی زورخانه در زورخانه های تهران مشغول بود و خود نیز در جوانی از باستانی کاران ایران بوده است.مرشد و مارگاریتامُرشد و مارگاریتا (نام روسی:Мастер и Маргарита) رمانی روسی نوشته میخائیل بولگاکف است. به باور بسیاری این اثر در شمار بزرگ ترین آثار ادبیات روسیه (شوروی) در سده بیستم است. بیش از صد کتاب و مقاله درباره این کتاب نگاشته شده است.بولگاکف نوشتن این رمان را در سال ۱۹۲۸ آغاز کرد و اولین نسخه خطی آن را دو سال بعد به دست خود آتش زد. دلیل این کار احتمالاً ناامیدی به دلیل شرایط خفقان آور آن زمان اتحاد جماهیر شوروی بوده است. در سال ۱۹۳۱ بولگاکف دوباره کار بر روی این رمان را آغاز کرد و پیش نویس دوم در سال ۱۹۳۵ به پایان رسید. کار بر روی سومین پیش نویس نیز در سال ۱۹۳۷ به پایان رسید و بولگاکف با کمک گرفتن ار همسرش، به دلیل بیماری، کار بر روی نسخه چهارم پیش نویس را تا چهار هفته پیش از مرگش در سال ۱۹۴۰ ادامه داد.مرشد و مارگاریتا در نهایت در سال ۱۹۴۱ توسط همسر بولگاکف به پایان رسید، اما در زمان استالین اجازه چاپ به این اثر داده نشد و سرانجام در سال ۱۹۶۵ با حذف ۲۵ صفحه و تغییر برخی نام ها و مکان های ذکر شده در تیراژ محدودی به چاپ رسید که با استقبال شدید مردم مواجه شد. نسخه های آن یک شبه به فروش رفت و کتاب با قیمتی نزدیک به صد برابر قیمت روی جلد به کالایی در بازار سیاه تبدیل شد.رمان از سه داستان موازی تشکیل شده است که در نهایت یکپارچه می شوند: سفر شیطان به مسکو، داستان پونتیوس پیلاطس و به صلیب کشیده شدن مسیح و عشق مرشد و مارگریتا.مرشد و مارگاریتا (ابهام زدایی)مرشد و مارگاریتا رمانی از بولگاکف است و ممکن است به یکی از اقتباس های زیر نیز اشاره داشته باشد:مرشد و مارگاریتا (فیلم ۱۹۷۲)، فیلم الکساندر پتروویچمرشد و مارگاریتا (فیلم ۱۹۹۴)، فیلم یوری کارامرشد و مارگاریتا (فیلم ۱۹۷۲)«مرشد و مارگاریتا» (صرب و کرواتی: Мајстор и Маргарита, Majstor i Margarita) یک فیلم فانتزی به کارگردانی آلکساندر پتروویچ است که در سال ۱۹۷۲ منتشر شد. از بازیگران آن می توان به اوگو تونیاتزی اشاره کرد.مرشد و مارگاریتا (فیلم ۱۹۹۴)«مرشد و مارگاریتا» (روسی: Мастер и Маргарита) یک فیلم روسی در سبک فانتزی است.مرشد کاملمرشد کامل مقامی بود که در دودمان صفویان به بالاترین مقام مذهبی و حکومتی که شاه بود اطلاق می شد. عمدتا" مریدان از این اصطلاح استفاده می کردند.آرامگاه مرشدمقبره مرشد مربوط به دوره قاجار است و در ماهان، خیابان امام خمینی، انتهای خیابان هلال احمر، سمت راست واقع شده و این اثر در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۳۱۲۷ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.اقبلاغ مرشدمختصات: ۳۵°۳۷′۰۴″ شمالی ۴۸°۰۱′۴۷″ شرقی / ۳۵.۶۱۷۷۸° شمالی ۴۸.۰۲۹۷۲° شرقی / 35.61778; 48.02972اقبلاغ مرشد، روستایی از توابع بخش گل تپه شهرستان کبودرآهنگ در استان همدان ایران است.بازار مرشدبازار مرشد (به عربی: سوق مُرشِد) یکی از مناطق تاریخی شهر دبی، ویکی از نقاط دیدنی امارات متحده عربی است. موئسس این بازار یک تاجر کویتی به نام مرشد العصیمی بوده است که در أوایل سال ۱۹۴۹ میلادی در این مکان بازار کوچکی ایجاد کرده است، لذا این بازار به نام (مرشد) نامگذاری نموده است.پنج مرشدپنج مرشد (انگلیسی: Five Elders؛ چینی: 少林五祖; ماندارین پین یین: Shàolín wǔ zǔ; Jyutping: Siu3 lam4 ng5 zou2) یا پنج سَرکرده، پنج راهب و استاد هنرهای رزمی بودند که پس از تخریب معبد شائولین به دست دولتمردان در دوران حکمفرمایی دودمان چینگ (۱۶۴۴–۱۹۱۲)، از آن جان سالم به در بردند. گفته می شود این واقعه در سال ۱۶۴۷ یا ۱۶۷۴ یا ۱۷۳۲ رخ داده است.تپه مزرعه مرشدتپه مزرعه مرشد مربوط به دوران های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان بوئین زهرا، روستای قمشلو واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۷۹ با شمارهٔ ثبت ۳۱۵۵ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.حسن آباد مرشدحسن آباد مرشد، روستایی از توابع بخش نیر شهرستان تفت در استان یزد ایران است.| | | | | | چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => مرشد در جدول کلمات مرشدشیخ جایگاه مرشد در زورخانهسردم جایگاه مرشد در گودسردم جایگاه مرشد در گود زورخانهسردم معنی مرشد به انگلیسی - اسم -generalسر کرده ، ژنرال ، ارتشبد ، مرشدsheikhسالار ، رئیس ، رئیس قبیله ، مرشد ، شیخ ، رئیس خانواده معنی کلمه مرشد به عربی مرشدسيد , معلم پیشنهاد شما درباره معنی مرشد واژه نام شما رایانامه پیشنهاد   |   تازه ترین پیشنهادها ... > ... > ... > ... > ... > ... > ... > ... > کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته کوشاترین کاربران پرگفتگوترین واژگان توضیحات دیگر کلمه : مرشداشتباه تایپی : lvanآوا : morSedنقش : اسمعکس مرشد : جستجوی معنی عبارات مرتبط با مرشد در گوگل• مرشد رستوران• مرشد نياوران• معنی مرشد• مرشد نیاوران• کتاب مرشد• آدرس جدید رستوران مرشد• مرشد مبتکران• رستوران مرشد نیاوران آیا معنی مرشد مناسب بود ؟     -     ( امتیاز : 99% ) ⬆ دیکشنری آنلاین آبادیس آبادیس از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه فن آوری اطلاعات آغاز کرد. نخستین پروژه آبادیس، سایت دیکشنری آبادیس بود. دیکشنری آنلاین آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های روبرو دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر برابر پارسی واژه، فرهنگ سره، عبارات مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشنامه عمومی، دانشنامه اسلامی، دیکشنری نام ها، هم خانواده یاب، تصویر مرتبط با کلمه، معنی در حل جدول کلمات متقاطع و ... می باشد. آبادیس دیکشنری ها مترجم ها (به زودی) لغتنامه های فارسی همه حقوق این سامانه وابسته به سایت دیکشنری آبادیس می باشد. استفاده از نوشتارهای این دیکشنری، با ذکر سرچشمه، آزاد است. © 2017 dictionary.abadis.ir
این مطلب در وبسایت dictionary.abadis.ir منتشر شده است و ‌«لینکـچه» در قبال آن مسئولیتی ندارد.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «لینکچه» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
لینکچه