این صفحه شما را به مطلب زیر هدایت می‌کند:
لینک به صفحه «آموزش آمار و احتمال مهندسی - فرادرس» تا ۴٠ ثانیه دیگر نمایش داده می‌شود.
برای مشاهده مطلب فوق از لینک مقابل استفاده نمائید: آموزش آمار و احتمال مهندسی - فرادرس
لطفاً شکیبا باشید...
 آموزش آمار و احتمال مهندسی - فرادرس ۸۸۳۱۲۲۷۷ و ۸۸۳۱۲۲۷۶ (پیش شماره ۰۲۱) - تمام ساعات اداری ورود / ثبت نام جستجو کنید: جستجو آموزش آمار و احتمال مهندسی دسترسی به اطلاعات این آموزش: اطلاعات کلی محتوا و سرفصل ها پیش نمایش و دانلود اطلاعات تکمیلی دیدگاه ها درباره ناشر فرادرس فرادرس بزرگ‌ترین ناشر دیجیتال آموزش‌های تخصصی، دانشگاهی و مهندسی است. درباره مدرس آرمان ری بد مدرس دانشگاه های پیام نور و علمی-کاربردی دانشجوی دکترای تخصصی آمار آرمان ری بد دانشجوی دکترای آمار دانشگاه بیرجند می باشند.ایشان بر روی شبیه سازی به روش مونتکارلو و مارتینگل ها مشغول پژوهش می باشند. ( )  امروزه در علوم مهندسی و بخصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. آگاهی از روش‌های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است. در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود. مدرس: آرمان ری بد مدت زمان: ۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه تعداد دانشجو: ۱۴۷۱ نفر این آموزش را تهیه کرده اند. — ۷۹ نفر در یک ماه اخیر ⏪ روش دریافت: لینک دانلود و/یا ارسال فیزیکی هزینه آموزش: ۲۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد آنچه شما در این فرادرس خواهید دید: آموزش ویدئویی مورد تایید فرادرس فایل برنامه ها و پروژه های اجرا شده در حین آموزش فایل PDF یادداشت های مدرس در حین آموزش تضمین کیفیت و گارانتی بازگشت هزینه توجه: کیفیت این آموزش توسط فرادرس تضمین شده است. در صورت عدم رضایت از آموزش، به انتخاب شما: به صورت رایگان یک یا چند آموزش معادل دیگر دریافت می کنید. و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده می شود. ( ) دانلود آنی و ارسال سریع فعال‌سازی آنی لینک دانلود، بلافاصله پس از ثبت سفارش ارسال پستی به همراه کد رهگیری مرسوله در اولین ساعت اداری روز ارسال پیک موتوری در تهران، در همان روز ثبت سفارش ( )  توضیحات امروزه در علوم مهندسی و به خصوص مهندسی صنایع و رایانه، علم آمار کاربرد زیادی پیدا کرده است به طوری که هیچ طرح تحقیقاتی بدون استفاده از فنون آماری انجام نمی‌گیرد. آگاهی از روش های آماری در انجام امور کنترل کیفیت تولید نقش مهمی دارد. بنابراین آموزش آمار برای رشته های غیرآماری ضرورت پیدا کرده است. در این آموزش سعی شده است، مفاهیم و کاربردهای فنون آماری برای رشته های غیرآماری توضیح داده شود. اغلب از مثال هایی مرتبط با علوم مهندسی استفاده شده که در درک مفهوم مورد نظر موثر خواهد بود. این آموزش در ۹ فصل ارائه می‌شود. ترتیب مطالب از ساده به مشکل همراه با مثال های کاربردی است. هرجا احتیاج به استفاده از رایانه برای انجام محسابات آماری است، به آموزش مربوطه در فرادرس ارجاع داده شده است. در ابتدا در فصل اول آمار توصیفی بحث خواهد شد، در فصل دوم مفهوم احتمال و اصول احتمال بررسی خواهد شد. در فصل سوم و چهارم متغیر تصادفی و تابع احتمال و توزیع متغیر تصادفی معرف شده و امید ریاضی متغیر تصادفی محاسبه می شود. متغیر تصادفی نرمال و توزیع آن به عنوان یکی از پرکاربردترین متغیرهای تصادفی معرفی می شود. در فصل پنجم متغیرهای تصادفی با توزیع کای ۲ و تی و اف که براساس نمونه تصادفی ایجاد می شوند به کار گرفته می‌شوند تا زمینه برای انجام آزمون های آماری مربوط به فصل ششم و هفتم را ارائه نمایند. در فصل هشتم رابطه بین دو متغیر تصادفی بررسی شده و معادله خط برگشت یا رگرسیون آموزش داده می‌شود. در فصل نهم نیز روشهای تحلیل آماری برای متغیرهای شمارشی و آزمون های مربوطه به بحث گذاشته می‌شود. در انتها نیز نمونه ای سوالات آزمون کارشناسی ارشد رشته مهندسی تجزیه و تحلیل می شود. فهرست سرفصل ها و مباحث مطرح شده در این دوره آموزشی، در ادامه آمده اند: درس اول: آمار توصیفی آمار تاریخچه و کاربردها توزیع فراوانی جداول فراوانی نمایشی تصویری توزیع فراوانی نمودار فراوانی- نمودار فراوانی تجمعی- نمودار ساقه و برگ شاخص‌های آمار توصیفی شاخص‌های تمرکز میانگین حسابی- میانگین وزنی- میانگین هندسی- میانگین توافقی- میانگین پیراسته میانه- چندک ها نما شاخص پراکندگی دامنه تغییرات- دامنه چندکی – انحراف از میانگین- واریانس- انحراف معیار- ضریب تغییرات شاخص های توزیع شاخص چولگی شاخص برجستگی نمودار جعبه‌ای- مقایسه و نمایش تصویری شاخص‌های آماری درس دوم: احتمال شمارش و روشهای آن ترتیب و ترکیب احتمال براساس فراوانی امید ریاضی فضای نمونه و پیشامد محاسبه احتمال و شانس اصول احتمال احتمال شرطی پیشامدهای مستقل و مجزا قضیه ضرب و قضیه بیز درس سوم: توزیع‌های احتمال متغیر تصادفی- تکیه گاه متغیر تصادفی- متغیر تصادفی پیوسته و گسسته تابع احتمال و توزیع احتمال توزیع دو جمله ای و خصوصیات آن توزیع فوق هندسی و خصوصیات آن توزیع پواسن و خصوصیات آن توزیع چندجمله‌ای و خصوصیات آن میانگین و واریانس یک توزیع احتمال قضیه چبیشف درس چهارم: متغیر تصادفی پیوسته چگلی و تابع توزیع متغیر تصادفی پیوسته توزیع ‌متغیرهای یکنواخت توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد محاسبه احتمال برای متغیر تصادفی نرمال محاسبات و استفاده از جدول کاربردها و تقریب توزیع دو جمله‌ای توسط توزیع نرمال استاندارد درس پنجم: نمونه گیری و توزیع های نمونه ای نمونه تصادفی آماره و توزیع آن قضیه حد مرکزی انحراف استاندارد مربوط به میانگین توزیع نمونه‌ای توزیع کای ۲ و خصوصیات آن توزیع T و خصوصیات آن توزیع F خصوصیات آن درس ششم: برآوردیابی پارامتر، برآورد و برآوردگر خصوصیات برآوردگر مطلوب برآوردگر نقطه‌ای روش‌های برآوردیابی (گشتاوری- حداکثر تابع درستنمایی) برآوردگر فاصله‌ای فاصله اطمینان برای میانگین جامعه نرمال فاصله اطمینان برای واریانس جامعه نرمال توزیع t و فاصله اطمینان برای میانگین برآورد نسبت فاصله اطمینان برای نسبت تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد میانگین تعیین خطا و اندازه نمونه برای برآورد نسبت درس هفتم: آزمون فرض انواع فرض آماری (ساده و مرکب) آزمون‌های آماری (آزمون یک طرفه و دوطرفه) خطای نوع اول و دوم ناحیه بحرانی و مراحل انجام آزمون آماری آزمون های مربوط به میانگین جامعه نرمال آزمون مربوط به واریانس جامعه نرمال آزمون مربوط به برابری میانگین دو جامعه مستقل آزمون مربوط به تفاضل میانگین دو جامعه نرمال آزمون برابری واریانس دو جامعه نرمال آزمون های مربوط به نسبت آزمون مربوط به تفاضل نسبت دو جامعه مستقل درس هشتم: تحلیل دو متغیره توزیع توام متغیرهای تصادفی چگالی حاشیه‌ای و جدول فراوانی دو طرفه متغیرهای تصادفی مستقل ضریب همبستگی و آژمون مربوطه تحلیل رگرسیون- خط برگشت برآورد ضرایب خط رگرسیون آزمون مربوط به ضرایب خط رگرسیون و فاصله اطمینان مربوطه معادله خط برگشت و پیش بینی درس نهم: تحلیل داده‌های طبقه‌ای آزمون نیکویی برازش- Goodness of Fit Test آزمون استقلال برای دو متغیر کیفی آزمون هم توزیعی دو متغیر تصادفی درس دهم: نمونه سوالات آزمون کارشناسی ارشد و پاسخ تشریحی پیش نمایش پیش نمایش ۱ : آمار توصیفی - ۳۸ دقیقه توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید. دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۳۱ مگابایت پیش نمایش ۲ : احتمال - ۳۳ دقیقه توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید. دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۲۴ مگابایت بخش ۳ : توزیع‌های احتمال - ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید. دانلود مستقیم - حجم دانلود ۶۴ مگابایت پیش نمایش ۴ : متغیر تصادفی پیوسته - ۱۴ دقیقه توجه: ممکن است که به خاطر سرعت پایین اینترنت شما، نمایش آنلاین با کیفیت پایین تر از کیفیت HD ویدئوی اصلی نمایش داده شوند. برای تنظیم کیفیت نمایش آنلاین روی علامت کلیک نمایید یا اینکه آموزش را دانلود کرده و سپس مشاهده نمایید. دانلود مستقیم پیش نمایش - حجم دانلود ۱۱ مگابایت پیش نمایش ۵ : نمونه گیری و توزیع های نمونه ای - ۲۰ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. پیش نمایش ۶ : برآوردیابی - ۳۰ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. پیش نمایش ۷ : آزمون فرض - ۲۴ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. پیش نمایش ۸ : تحلیل دو متغیره - ۱۹ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. پیش نمایش ۹ : تحلیل داده‌های طبقه‌ای - ۱۵ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. پیش نمایش ۱۰ : حل برخی سوالات آزمون کارشناسی ارشد - ۱۰ دقیقه مشاهده آنلاین و یا دانلود رایگان این پیش نمایش، نیازمند است. اطلاعات تکمیلی نام آموزش آموزش آمار و احتمال مهندسی ناشر فرادرس شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۵۰۷۷۰ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد) کد آموزش FVST9405 مدت زمان ۱۳ ساعت و ۲۶ دقیقه زبان فارسی نوع آموزش آموزش ویدئویی (کیفیت HD - مورد تایید فنی فرادرس) حجم دانلود ۵۹۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD‌ با فشرده سازی انحصاری فرادرس) تعداد DVD یک عدد (در صورت دریافت غیر آنلاین) ​راهنمای تهیه آموزشها آیا می دانید که تهیه یک آموزش از فرادرس و شروع یادگیری چقدر ساده است؟ ( ) در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟  با شماره تلفن واحد مخاطبین ۸۸۳۱۲۲۷۶ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری از طریق بخش چت آنلاین، با پشیبان های فرادرس گفتگو کنید.- همه روزهای کاری هفته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید ( ). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه با شروع یادگیری، یک کلیک فاصله دارید. همین حالا شروع کنید. آموزش آمار و احتمال مهندسی هزینه آموزش: ۲۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد سایر آموزش های آرمان ری بد ۱۰,۰۰۰ تومان گنجینه ۴۹,۰۰۰ تومان گنجینه ۶۵,۰۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان مطالب مرتبط دیدگاه ها ( امتیاز ۴٫۴ از ۵ )4.4 از 5تا کنون ۱۴۷۱ نفراز این آموزش استفاده کرده اند و ۵ نظر ثبت شده است. 5 از 5 اعظم : سلام. ممنون. خیلی منتظر این مجموعه آموزشی بودم. موفق باشید انشالله. 5 از 5 ارسلان : با تشکر از مدرس این مجموعه آموزشی ارزشمند و دست اندرکاران زحمت کش فرادرس. 0 از 5 علی نوری اینانلو : با سلام. این مجموعه بسیار عالی طراحی شده و بسیار کاربردی می باشد. ضمن اینکه مطالب ارائه شده نیز به صورت فایل پی دی اف در دسترس می باشد. صرفا مشکلی که در ضبط وجود دارد عدم شفافیت در صدای استاد می باشد که کمی کیفیت خوبی ندارد. امیدوارم دست اندر کاران مطالب این دوره را اختصاصی تر برای سایر رشته هایی که از آمار استفاده بیشتری می کنند نیز قرار دهند؛ همچنین لطفا کل این مجموعه با نرم افزارهای eviews و Rats به صورتی کاربردی در مجموعه ای مجزا تهیه و ارائه شود. با تشکر. 0 از 5 حمید : خیلی خیلی ممنون 0 از 5 مجاهد : عالی بود. با هزار تشکر. 3 از 5 دانیال : به نظر بنده نیاز هست، مطالب جزئی تر بیان بشه یعنی مثلا توزیع پوآسن رو می گفتند واریانس و میانگین این هست اما اثبات نمیکردند. اما در مجموع راضی بودم و مفید بود. 1 از 5 hooman : با عرض خسته نباشید. به نظر من این آموزش صرفا روخوانی یک سری فرمول از روی جزوه می باشد. من از سایر دروس فرادرس بسیار راضی بوده ام. 4 از 5 golbarg : با سلام و تشکر از استاد محترم از نظر علمی خیلی خوب ارایه شده است اما به نظرم دو مشکل زیر وجود دارد : اول اینکه صدای مدرس خیلی یکنواخت و گاهی خسته کننده است. دوم اینکه بیشتر اساتید نوشتن با قلم برایشان سخت است و دستخط خوبی ندارند. نظر شما در مورد این فرادرس چیست؟ درج دیدگاه امتیاز شما به این آموزش: Not Selected امتیاز ... عالی خوب متوسط ضعیف خیلی ضعیف نام * ای-میل * ​همین امروز شروع به آموختن کنید​ آموزش آمار و احتمال مهندسی هزینه آموزش: ۲۲,۰۰۰ تومان افزودن به سبد برچسب‌ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , دسته های مرتبط: , , , , ,  فرادرس در رسانه ها و جشنواره ها عضویت در خبرنامه فرادرس برای دریافت اخبار مربوط به آخرین فرادرس های منتشر شده، ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید. Please leave this field empty. تمامی محصولات و خدمات این وبسایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.  تماس با فرادرس آدرس: تهران، خیابان کریم خان زند، نرسیده به میدان هفت تیر، بین خردمند جنوبی و عارف ادیب، پلاک ۶۲، ساختمان اداری تجاری کریم خان، برج B، طبقه پنجم، واحد ۵۲ تلفن: ۸۸۳۱۲۲۷۷ و ۸۸۳۱۲۲۷۶ صفحات فرادرس
این مطلب در وبسایت faradars.org منتشر شده است و ‌«لینکـچه» در قبال آن مسئولیتی ندارد.
با استناد به ماده 74 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «لینکچه» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
لینکچه